Miksi kannattaa valita rakentaminen ”Avaimet käteen” -periaatteella?

Oman kodin rakentaminen on aikamoinen urakka ajankulun ja myös rahoituksen kannalta. Jokaisen rakennuttajan on tahtomattakin panostettava paljon aikaansa talon suunnittelemiseen ja valvottava myös rakennustöiden edistymistä. Voiko tilaaja mitenkään helpottaa talon rakennustöitä omalta osaltaan?

Mikä on „Avaimet käteen“ talo?

Rakennusalalla on laajalti käytössä käsite „avaimet käteen“. Mitä se tarkoittaa? Kaikkein tunnetuin perustelu „avaimet käteen“ -palvelun tilaamiseen on, että taloon voi muuttaa heti sen valmistuttua eli talo on täysin valmis käytettäväksi. Toisin sanoen pitäisi sanaparin „avaimet käteen“ merkitä talon täydellistä valmiusastetta ja tilaajan ei tarvitse olla huolissaan, että jokin tärkeä asia on taloa suunnitellessa unohtunut. Yleensä näin onkin, mutta on joitakin asioista, jota tilaajan olisi syytä huomioida.

Eri rakennusyritykset käsittelevät „avaimet käteen“ -käsitettä hieman eri tavalla ja tämän johdosta on erityisen tärkeää selvittää jo etukäteen, millaisia töitä ja varusteita valmis paketti sisältää. Kuten jo nimikin sanoo, „avaimet käteen“ -paketin tärkein tavoite on, että taloon olisi mahdollista muuttaa heti avaimet saatuaan. Jos normaalisti yritysten „avaimet käteen“ -paketti ei kata mm. valaisimia, takkaa, keittiökalusteita, talotekniikkaa (keittiölaitteet, pesukone, kuivausrumpu jne.), niin joidenkin yritysten kohdalla eivät pakettiin kuulu mm. patterit, lämminvesivaraaja, saunan kiuas ja joskus jopa perusteiden rakentaminen.

”Avaimet käteen” -pakettiin eivät kuulu normaalisti myöskään tontin viherrakentaminen, katukiveykset, raja-aidat ja muut pihatarvikkeet.

Millaiset ovat „avaimet käteen“ -palvelun edut?

Avaimet käteen -palvelun yhtenä etuna on, että tilaaja voi rakennushankkeen ajan asioida vain yhden yrityksen ja yleensä myös yhden yhteyshenkilön kanssa, joka järjestää talon rakentamisen ja on vastuussa kaikkien sopimuksessa säädettyjen ehtojen noudattamisesta.

Avaimet käteen – rakennusurakka ei tarkoita toisaalta sitä, että tilaajan olisi pysyteltävä talon suunnittelu- ja rakennusvaiheessa passiivisessa roolissa. Tämä tarkoittaa ensinnäkin, että tilaajalle on nimetty yhteyshenkilö, joka vastaa tilaajan mahdollisiin kysymyksiin ja pyrkii ratkaisemaan tilaajan toteamat asiat sekä järjestää myös talon rakentamiseen osallistuvien aliurakoitsijoiden toiminnan ja vastaa kaikin puolin laadukkaan talon ajoissa valmistumisesta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ”avaimet käteen” -palvelun merkittävimmät edut ovat seuraavia:

*Yksi yhteyshenkilö (projektipäällikkö tai työnjohtaja), jonka kanssa asioidaan kaikissa taloon liittyvissä asioissa.
*Vastuu urakan ajoissa valmistumisesta ja laadusta on yhdellä pääurakoitsijalla.
*Rakennusurakan hinta on määritelty urakoitsijan kanssa tehdyssä urakkasopimuksessa ja hinta ei muutu (paitsi mahdolliset tilaajan toivomat lisätyöt).
*Takuuaikaisten tapausten osalta tilaajan ei tarvitse etsiä aliurakoitsijoita, jotka korjaisivat takuuaikana ilmenneet puutteet, vaan kaiken järjestää pääurakoitsija.

„Avaimet käteen“ -palvelu on tilaajan kannalta kaikkein yksinkertaisin ja sujuvin tapa oman talon rakentamiseen. Hyvin tärkeää on, että pääurakoitsijan tausta on perusteellisesti tarkistettu ennen sopimuksen tekemistä, jotta rakennusvaiheessa olisi vähemmän yllätyksiä ja häiriöitä.

TÄYSPALVELU “AVAIMET KÄTEEN”