Älykäs talo luo viihtyisyyttä

Kello on 6:45. Makuuhuoneessa käynnistyy hiljalleen suosikkisävel, verhot siirtyvät äänettömästi syrjään ikkunoiden edestä ja lämmin aamuaurinko pilkistää sisään. On aika herätä uuteen päivään. Talon hälytysjärjestelmä kytkeytyy pois päältä, sallien liikkumisen kaikissa tiloissa. Kahvinkeitin käynnistyy keittiössä ja talon ilmanvaihtojärjestelmän teho nousee, myös televisio käynnistyy ja päivä alkaa uutisilla.

Tämä kaikki sujuu automaattisesti ja talon asukkaiden esiasetettujen toiveiden mukaisesti. Nämä ovat muutamat älykkään talon suomat mahdollisuudet, jotka parantavat viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Mitä älykäs talo tarkoittaa?

Käsitettä ”älykäs talo” käytetään usein kuvaamaan jotakin selkeää ja yksiselitteistä teknistä ratkaisua tai järjestelmää, joita taloissa käytetään. Todellisuus on toisenlainen – ”älykäs talo” on hyvin laajan merkityksen omaava sanapari, joka on tarkoitettu herättämään huomiota ja erottumaan muista käsitteistä. Mitään yksiselitteistä selostusta tai kuvausta siihen, mitä ”älykäs talo” tarkoittaa, ei kuitenkaan voi käyttää.

”Älykäs talo” on kaikkein laajemmin tarkastellen mikä tahansa tekninen järjestelmä, joka mahdollistaa talon erilaisten teknisten järjestelmien ja muiden teknisten ratkaisujen ohjaamisen esiasetettujen ohjeiden ja ehtojen mukaisesti.

Nykyään on suurin osa teknisiä järjestelmiä, aina lämmityksestä tai ilmanvaihdosta, jossain määrin esiohjelmoitavia ja ohjattavia tiettyjen asetusten mukaisesti. Myös näitä järjestelmiä voi sanoa älykkään talon järjestelmiksi. Älykkään talon tärkein arvo kuitenkin ilmenee siinä, että erilaiset yksittäiset laitteet ja järjestelmät voidaan yhdistää yhden ohjausmoduulin ohjattaviksi. Täten voidaan rakentaa monimutkaisia yhdistelmiä ja ohjata toisistaan riippumattomia tai toinen toistaan seuraavia toimintoja erilaisten teknisten laitteiden tai järjestelmien kautta.

Tulevaisuuden ”älykkään talon” tärkeänä osana on todennäköisesti itseoppiva älykäs valvontajärjestelmä, joka seuraa ja opiskelee asukkaiden tarpeita ja hoitaa aina vain enemmän erilaisia toimia asukkaiden puolesta tai mahdollistaa erilaisten toimintojen automatisoinnin.

Tulevaisuuden ”älykäs talo” huomioi mm. asukkaiden päiväohjelman ja käynnistää robottipölynimurin silloin, kun se häiritsee talon asukkaita mahdollisimman vähän. Järjestelmä vetää verhot ikkunoiden eteen tai himmentää valoa lastenhuoneessa tiettynä aikana merkkinä lähestyvästä nukkumaanmenoajasta. Lisäksi on mahdollista, että järjestelmä aistii asukkaiden mielialan ja säätää talon multimedian ja valaistuksen mielialaan sopivaksi.

Älykkään talon hyödyt?

Talon teknisten järjestelmien automatisointi ylläpitää jo tänäänkin asumisen liittyvät kustannukset esiasetusten mukaisesti mahdollisimman alhaisina ja optimaalisina. Omakotitaloissa, jotka eivät ole kovin suuria, ei voi ”älykkään talon” ratkaisujen avulla kovinkaan suurta säästöä saavuttaa.

Mutta ”älykäs talo” tarkoittaa myös omakotitalon kohdalla parempaa asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta. Turvallisuutta siltä osin, että talon teknisten järjestelmien toimintaa seurataan reaaliajassa ja mahdollisista poikkeamista hälytetään heti tai varataan aika huollossa. Ja  yhtä tärkeät ovat myös talon vartiointi- ja turvatoimenpiteet, jotka parantavat turvallisuuden tunnetta entisestään. Juuri viihtyisyys ja turvallisuus tekevät kodistasi parhaan paikan maailmassa, jossa vietetään aikaa perheen parissa ja leväten, joten tästä kaikesta saatu hyöty on mittaamattoman arvokasta.

Suunnittele mukava ja turvallinen koti ja tee talostasi älykäs!