Lamellihirsiteknologia

Lamellihirsi valmistetaan innovatiivisella liimausteknologialla

Lamellihirsiteknologialla on monia etuja

Miksi Finnlogin taloissa käytettävä lamellihirsi on niin erinomaista?

Lamellihirsi tehdään liimaamalla lamelleja yhteen. Lamellihirren laadun määräävät puun laatu ja kosteus sekä liimaustekniikka. Kaikki nämä komponentit ovat Finnlogille tärkeitä, mutta erityistä huomiota lamellihirren käsittelyssä kiinnitetään sen liimaustekniikkaan.

Liimausteknologian ansiosta hirsi ei painu

Lamellihirren valmistuksessa käytetään pääasiassa kylmäpuristus- tai kuumapuristusteknologiaa, jotka ovat melko työläitä. Finnlog käyttää lamellihirren valmistuksessa teknologiaa, jossa liimakerroksesta ohjataan radioaalto läpi tietyllä aallonpituudella.

Tämä aalto aiheuttaa liimakerroksessa vetymolekyylien nopean polaarisuuden vaihtumisen ja käynnistää liimaamiseen tarvittavat reaktiot. Tämän liimausteknologian tärkein etu on, että liimattavien puulamellien kosteussisältö voi olla pieni (noin 15 %).

Puumateriaalin kosteustaso pidetään tehtaassa oikeana koko valmistusprosessin ajan, mikä takaa hyvän laadun. Monissa muissa liimaustekniikoissa puun kosteussisällön tulee olla liimaamista varten huomattavasti korkeampi, jotta liimausprosessi voi ylipäätään tapahtua. Tuloksena on tilanne, jossa kosteampi lamellihirsi kuivuu sisätiloissa enemmän myöhemmin ja se aiheuttaa puun vääntymistä.

Finnlogin taloissa puumateriaalin pienempi kosteus tarkoittaa sitä, että lamellihirren myöhemmät kosteudesta aiheutuvat tilavuusmuutokset ovat hyvin pieniä ja lamellihirrestä valmistettu hirsiseinä ei painu tai vääntyile.

 

 

Lamellihirsi tiukan laatuvalvonnan alla

Lisäksi Finnlogin talojen valmistaminen on tiukan puumateriaalien laatuvalvonnan alla. Puun valinta on perusteellista ja puumateriaali ostetaan parhailta myyjiltä määritettyjen laatukriteerien perusteella.

Puumateriaali lajitellaan tarkasti ja lamellit valitaan jokaisessa hirressä tietyllä periaatteella. Lamellihirressä on tiiviimpi sydänpuu aina ulkopuolella, koska se kuivuu kauan, eikä halkeile helposti. Lamellihirren sisälamellit asetetaan niin, että välillä sydänpuu jää pintaan ja välillä sisäpuolelle.

Tällainen lamellihirren sisäinen lamellien asettelu auttaa kestämään vakaammin seinärakenteiden kosteuden muutoksia ja auttaa estämään hirsien ulkopinnan halkeilemista.

Lamellihirren laatuun vaikuttaa myös se, että esivalmistelussa puulamellien vahingoittuneet kohdat poistetaan tarvittaessa. Tällöin liimauksessa käytetään ainoastaan sopivan laatuista puumateriaalia.

Puumateriaalina Finnlogin taloissa käytetään kuusta tai mäntyä. Kuusi on vaaleampaa ja muuttaa hieman väriä ajan kuluessa. Mänty puolestaan muuttuu ajan mittaan keltaiseksi.

Finnlogin lamellihirresta valmistetut talot ovat laadukkaita ja kestäviä. Siksi niiden rungoille on helppo antaa jopa 10 vuoden takuu.

Tutustu hirsi- ja CLT-talomalleihimme!