Asiakaspalautteella on merkitystä!

Eräs tärkeä asia, jonka jokaisen talon rakennuttamista suunnittelevan kannattaisi toteuttaa, liittyy tutustuminen rakennusyrityksen edellisten asiakkaiden antamaan palautteeseen. Edellisten asiakkaiden mielipiteiden pyytäminen luo rehellisen ja selkeän kuvan siitä, millainen on ollut yhteistyö rakennusurakoitsijan kanssa rakennustöiden aikana. Tuliko silloin ongelmia tai ei?

Muilta ihmisiltä palautteen pyytäminen on tietenkin jossain määrin yksityisyyteen liittyvä ja hankala asia, mutta jos asiasta päästään sopimaan, ovat melkein kaikki ihmiset valmiita kertomaan muutaman minuutin ajan, millaista yhteistyö rakentajan kanssa oli ja millaisia kokemuksia siitä saatiin.

Finnlog on päättänyt pyytää asiakkailta palautetta videotarinoiden ja kirjallisen palautteen muodossa. Jokaisen asiakkaan antamasta palautteesta löytää jonkin viestin tai korostuksen, joka auttaa ymmärtämään rakennusyrityksen arvon ja työkulttuurin. Tämän takia on asiakkaan antama palaute tärkeä myös rakennusyritykselle itselleen, sillä sen avulla pystytään yrityksen sisälläkin huomaamaan, mikä on hyvin ja missä on vielä kehittämisen varaa.

Asiakkaiden valmius palautteen antamiseen on osoituksena siitäkin, että yhteistyö rakennusyrityksen kanssa on ollut sujuvaa. Kun rakentajan kanssa luodaan luotettava ja toimiva suhde, annetaan mielellään omatkin yhteystietonsa, jos joku taloa suunnitteleva henkilö haluaa pyytää mielipidettä. Jos sellaista luotettavaa suhdetta ei ole, yhteystietoja on usein vaikeata saada.

Mitä kannattaisi kysyä, jos on saatu suostumus palautteen antamiseen?
*Millaista oli yhteistyö rakennusyrityksen kanssa urakan valmistelu-, rakennus- ja takuuaikana?
*Miten syntyneet ongelmat ratkaistiin?
*Pysyttiinkö aikataulussa ja budjetissa ja jos ei, mistä syystä?
*Onko talossa asuessa ilmennyt laatuongelmia?
*Mitä neuvoja ja suosituksia voisi antaa, jos saman talon rakentaisi uudelleen sama rakentaja?

Näiden kysymysten avulla saa nopeasti riittävän kokonaiskuvan, jonka avulla on helpompaa valita sopiva rakennusurakoitsija.

Virheitä ei tarvitse pelätä

Rakentaminen on useiden osapuolien katkeamaton kommunikointiprosessi – projektinjohtaminen – ja aina välillä tulee ongelmia ja erehdyksiä, aivan joka talon kohdalla. Virheitä ei tarvitse pelätä, vaarallista on, jos niihin ei reagoida. Tärkeää on myös se, että rakentaja ottaa vastuun tekemistään virheistä eikä yritä peitellä ongelmaa.

Avoimuus on vahvuus!

Avoimuus on luotettavan yrityksen tunnus! Lue asiakkaiden antamaa palautetta tai katso videotarinoita ja jos on tarvetta, kysy lisää. Jokaisella mielipiteellä on merkitystä ja niiden avulla saa kattavan kuvan!

 

Katso asiakaskertomuksia Erika ja Olaf.