Miten talon valmistajan taustatutkimus tehdään?

Vinkit talon valmistajan valintaan

Talon valmistajan ja rakentajan valinta on tärkein valintapäätös, johon jokaisen talon rakentamista suunnittelevan kannattaa perusteellisesti keskittyä.

Elementtitalojen valmistajia on useita, joten kannattaa määritellä muutama kohta, joiden pohjalta taustatutkimus tehdään. Alla on kuvattu yksi mahdollinen ratkaisu ja ohjeet, jota tällaisessa tapauksessa pitäisi huomioida.

Yrityksen tausta
Aloittaa kannattaa yrityksen taustan tutkimisesta. Kuinka pitkään yritys on toiminut, mikä on sen rahoitusasema ja ketkä ovat yrityksen avainhenkilöitä, kuinka kauan he ovat olleet yrityksen palveluksessa? Tällaiset tiedot antavat alustavan kuvan siitä, miten yritys pystyy tehtäviään hoitamaan.

Teknologia ja laatu
Nykyään täytyy talojen valmistajan seurata tarkasti tekniikan kehitystä ja panostaa jatkuvasti laatuun ja tuotannon kehittämiseen. Olisi tutkittava, investoiko talojen rakentaja tuotekehitykseen, tuotantovälineisiin ja laatujärjestelmiin? Lisäksi olisi selvitettävä, miten perusmateriaalit hankitaan ja miten laaduntarkastus on järjestetty?

Onko yrityksellä hankittavien materiaalien laatutodistukset ja millaisia yhteistyökumppaneita yritys käyttää? Onko yrityksellä itsellään oman tuotantoprosessin laadunvalvonnasta ja ohjaamisesta todistavat sertifikaatit tai todistukset?

Rakennuskokemus ja valvonta
Olisi selvitettävä, ovatko rakentajat saaneet alan koulutuksen ja millaista jatkokoulutusta on järjestetty ja tarvittaessa sekin, kuinka monta taloa on yritys tai vaikkapa yksittäinen yksikkö pystyttänyt? Sen lisäksi kannattaisi selvittää, miten rakentaja on varmistanut rakennusurakan laadun kohteessa, onko järjestetty urakoitsijan valvonta, miten on järjestetty mm. ilmatiiviyden mittaukset tai muut laaduntarkastukset?

Aikaisempien asiakkaiden antama palaute
Jos mahdollista, olisi hankittava talon valmistajien aikaisempien asiakkaiden yhteystiedot ja pyytää palautetta kahdelta-kolmelta talon valmistajan aikaisemmalta asiakkaalta. Olisi kysyttävä, olivatko he tyytyväisiä rakennusaikaiseen toimintaan, tuliko urakka kalliimmaksi kuin oli sovittu ja jos tuli, mistä syystä, millaista on työn laatu ja lisäksi voisi kysyä ehdotuksia, mitä olisi voinut tehdä paremmin. On hyvä kysyä myös, onko talossa takuuaikana tai myöhemmin ilmennyt ongelmia ja oliko rakentaja apuna niiden poistamisessa.

Tällainen taustatutkimus vie tosin aikaa, mutta auttaa samalla arvioimaan riskejä paremmin ja antaa enemmän tietoja sen päättämiseen, millaisen talon valmistajan kanssa lopulta yhteistyöhön ryhdytään. Perusteellinen taustatutkimus ei voi tietenkään poissulkea työn aikana syntyviä ongelmia, mutta se antaa yleensä varmuuden siitä, että vaikka tulisikin ongelmia, yritys pystyy poistamaan ne.

Tutustu Finnlogin asiakaskokemuksiin!