Talon kunnossapitoon liittyvät tärkeimmät huoltotyöt

Yhtenä tärkeänä talonomistajan tehtävänä on talon ja sen teknisten järjestelmien säännöllinen huolto. Kun kyseessä on auto, on tavallista ja itsestään selvää, että tiettyjen ajokilometrien jälkeen autoa pitää huoltaa. Omakotitaloissa ei huoltoja kuitenkaan tehdä niin usein kuin on tarpeen.

Kuitenkin oikea-aikaisten huoltotöiden laiminlyönti lisää riskiä, että jossain vaiheessa aiheutuvat talon korjaustöistä suuremmat korjauskustannukset ja ongelmat. Siksi on järkevää varautua talon huoltokustannuksiin hyvissä ajoin ja jättää niitä varten talteen riittävästi rahaa.

Valitettavasti usein käy kuitenkin niin, että kun uusi talo on valmistunut, unohdetaan kunnossapitotyöt useiksi vuosiksi ja vasta, kun talo itse tai tekniset järjestelmät antavat siitä merkin, ryhdytään ensimmäisiin huoltotoimiin.

Mitkä ovat tärkeimmät työt, jotka jokaisen talonomistajan on tehtävä, välttääkseen suurempia kustannuksia ja ylläpitää talonsa hyvää terveyttä?

Tärkeimmät kunnossapitotyöt:

– Vesikattopintojen sekä sadevesikourujen ja syöksytorvien puhdistus. Sammal, oksat, lehdet, okaat ja muu roska tukkivat sadevesijärjestelmien valunnan ja saattavat myös vahingoittaa katonkatteita. Samoin kannattaa tarkastaa, että talon lähellä kasvavien puiden oksat ei ulottuisi vesikattoon ja ei vaurioittaisi tuulessa kattoa, vaaralliset oksat pitää tarvittaessa leikata pois. Vesikatto tulisi säännöllisesti tarkastella ja puhdistaa vähintään kerran vuodessa.

– Ulkoseinien tarkastus. Ulkoseinien osalta täytyy tarkastaa seinäpinnat ja etsiä mahdollisia tummempia läiskiä, jotka ovat osoituksena liiallisesta kosteudesta. Esimerkkinä ikkunoiden alaiset seinäpinnat, jossa sadevesi valuu ikkunapelliltä seinälle ja seinä ei pysty kuivumaan tarpeeksi. Kun tällaisia kohtia havaitaan, on ikkunapellit kohennettava tai korjattava niin, että veden valuminen seinästä poispäin on varmistettu. Ulkoiset puupinnat tarvitsevat uudelleenpetsauksen/maalauksen noin 10 vuoden välein, mutta se riippuu pitkälti myös talon sijainnista. Maalaustarve voi syntyä myös aikaisemmin tai myöhemmin.

– Teknisten järjestelmien huolto. Talon tekniset järjestelmät tarvitsevat säännöllistä huoltoa. Talon vedensuodattimet on järkevää vaihtaa tarpeen mukaan, mikä yleensä tarkoittaa vähintään 2-3 kertaa vuodessa. Talon vesi- ja lämmitysputket kannattaa puhdistaa ja puhaltaa noin 8–10 vuoden välein, jotta veden hyvä laatu ja lämmitysjärjestelmän moitteeton toiminta olisi taattu. Jos talossa on ilmanvaihtojärjestelmä, pitää suodattimet puhdistaa tai vaihtaa säännöllisesti, noin 3-4 kertaa vuodessa. Kerran vuodessa lämmitysjärjestelmää pitäisi huoltaa, myös esimerkiksi maa- tai ilma-vesilämpöpumput tarvitsevat moitteettoman toiminnan varmistamiseksi vähintään yhden rutiinitarkastuksen vuodessa.

– Ovien ja ikkunoiden säätäminen. Ikkunat ja ovet olisi tarkastettava kerran vuodessa ja tarvittaessa säätää, jotta niiden avaaminen ja sulkeminen toimii sujuvasti. Vinoon vajonneet ovet tai ikkunat aiheuttavat myös lämpöhäviöitä, mikä on oikea-aikaisella säädöllä helposti estettävissä.

– Talon sisätilojen remontti on hyvä tehdä suunnilleen 8–10 vuoden välein tai tarvittaessa useamminkin.

Huoltotöiden ensisijaisena tarkoituksena on ryhtyä toimiin hyvissä ajoin ja näin estää suuremmat vahingot sekä varmistaa rakenteen tai teknisen järjestelmän pitkäaikainen moitteeton toiminta. Ajoissa suoritettu huolto auttaa välttämään korkeampia korjauskustannuksia!