Tehdastalon etuina ovat nopeus ja laatu

Talon rakennusprosessi on nykyisin viety tehtaisiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Rakennuspaikoille suuntaavia rekkoja poistuu tehtaista päivittäin erilaisten tehtaissa valmistettujen yksityiskohtien, elementtien ja materiaalien kanssa. Materiaalien tuotanto ja valmistelu on muuttunut yhä tarkemmaksi ja laadukkaammaksi sekä talojen valmistusprosessi nopeammaksi.

Tehdastaloiksi kutsutaan laajemmin kaikkia taloja, joiden runko kootaan talotehtaissa valmistetuista yksityiskohdista, elementeistä tai moduuleista.

Finnlogin liimahirsitalot kuuluvat myös tehdastaloihin, sillä suurin osa talon runkorakenteista (mukaan lukien liimahirsiseinät) valmistuvat tehdasoloissa. Tällaisella prosessilla taataan päärakenteiden korkean laadun lisäksi myös nopeus.

Tehtaassa valmistuneen materiaalin valmistelu- ja tuotantoprosessissa takaa jatkuvan laadunvalvonnan sekä samanaikaisesti suuren automatisoinnin. Se on tehdastalon tärkein etu.

 

Tehdastalo on muuttumassa yhä enemmän räätälinpuvuksi!

Tehdastalo ei ole enää pitkään aikaan tarkoittanut sitä, että talovalikoimissa on joitakin ”kiveen hakattuja” tyyppiprojekteja, vaan useimmiten muuttuu talo tilaajansa näköiseksi. Nykyaikaista tehdastaloa kuvaavat joustavuus ja valinnanvapaus tyyppiprojekteista eroavien muutosten tekemiseen tai vaikka rakentamista yksittäisprojektin mukaan.

Siksi klassisen tyyppiprojektin käsite alkaa kadota, koska useimmat valmistalot voivat kyllä aluksi olla jonkin tyyppiprojektin mukaan tehtyjä, mutta jälkeenpäin alkuprojekti ei olekaan enää tunnistettavissa. Tiettyjä teknologisia rajoituksia on tietysti olemassa, mutta ne eivät yleensä estä asiakkaiden ideoiden ja toiveiden toteutumista.

Tehdastalot ovat muuttumassa tiennäyttäjiksi talonrakennuksessa. Tehdastaloissa kehitetty ja sovellettu tuotekehitys ja innovatiiviset ratkaisut mahdollistavat saavuttamaan paremman rakennuslaadun sekä -nopeuden.

Tämä tarkoittaa, että talonrakennusta valmisteleva johtaminen ja insinööritekniset tiedot sekä kokemukset ovat muuttumassa yhä tärkeämmiksi. Talon suunnitteluun, budjetointiin ja teknisten ratkaisujen kehitykseen tarvitaan yksityiskohdissa tehdastalon valintoja ja mahdollisuuksia tuntevia ihmisiä. Finnlog on kiinnittänyt suurta huomiota henkilöstönsä kouluttamiseen, minkä ansiosta asiakkaalle voidaan antaa apua kaikissa vaiheissa ja päästään parhaimpaan ratkaisuun yhdessä.

Finnlogin taloa rakennettaessa on tie omaan kotiin harkittu, hallittu ja nopea!