Yksi- vaiko kaksikerroksinen talo?

Jokainen omaa taloa suunnitteleva ihminen joutuu ensiksi päättämään, tuleeko talosta yksi- vaiko kaksikerroksinen (yleensä kaksikerroksinen). Mitä tätä valintaa tehdessä pitäisi tietää ja mitkä ovat molemman valinnan etuja ja haittoja?

Yksikerroksinen talo

Tärkeimmät edut:
* Asuminen yhdessä tasossa. Tämä tarkoittaa asumismukavuutta päivittäisessä elämänmenossa ilman portaiden kulkemista.
* Talon pohjapiirustuksessa voi olla enemmän avointa tilaa, sillä nykyään käytettävät kattotuolit mahdollistavat isojen jännevälien jättämisen (ilman kantavia väliseiniä), joten talon tilanjaon osalta on runsaasti valinnanvaraa mieluisan tilajakauman suunnittelemiseen.
* Yksikerroksisessa talossa on helpompaa ja jonkin verran edullisempaa vetää kaapelit ja putket ullakon kautta sopiviin kohteisiin ilman, että pitäisi rakentaa alakattoja tai pyrkiä ilmanvaihtoputkia piilottamaan. Myös tulevaisuudessa mahdollisesti tarvittavien kaapelointien ja putkitusten toteuttaminen on helpompaa.
* Yksikerroksisen talon mahdolliset myöhemmät huolto- ja korjaustyöt, mm. julkisivun maalaaminen tai ikkunoiden pesu on edullisempaa. Myös talon omistaja voi tehdä ne omin voimin ilman korkeita telineitä. Laadukkailla tikkaiden avulla voi kaapeloinnit ja putkitukset hoitaa kätevästi.

Mahdolliset haitat:
* Isompi yksikerroksinen talo vaatii isomman tontin, jotta talo kaikkine tiloineen mahtuisi tontille määriteltyyn rakennusvyöhykkeeseen. Jos tontti on pieni, pitää ponnistella talon tontille sijoittamisessa.
* Talon rakennushinta on isomman koon ja siitä johtuvien perustusten ja vesikaton pinta-alan takia kalliimpaa kuin monikerroksissa talossa.

 

Kaksikerroksinen talo

Tärkeimmät edut:
* Pienemmän pohjapinta-alan kaksikerroksisen talon voi sijoittaa pienemmälle tontille ja siksi voi taloa varten hankkia myös edullisemman ja pienemmän tontin.
* Kaksikerroksisen talon rakentamisen neliömetrihinta on pienempien perustusten ja kattorakenteiden ansiota hieman edullisempi kuin samankokoisen yksikerroksisen talon kohdalla.
* Kaksikerroksisessa talossa liikkuu lämmin ilma myös toiseen kerrokseen joten talon lämmitystarve vähenee.
* 1,5-kerroksissa taloissa voidaan tehokkaasti hyödyntää harjakaton alle jäävää tilaa mm. varastotiloina ja kaappeina, talon tilankäytöstä tinkimättä.

Mahdolliset haitat:
* Taloon rakennetut portaat vievät hyödyllistä käyttötilaa, ja portaita kulkeminen on jonkin verran epämukavampaa kuin yksikerroksisessa, samassa tasossa olevassa talossa.
* Taloon tarvitaan yleensä myös kantavia sisäseiniä, joten isompia korjaustöitä suunniteltaessa ovat tilajakauman muuttamisen mahdollisuudet (vaikka seinien siirtäminen) jonkin verran pienempiä. Korkeimpien ulkoseinien takia ovat talon maalaamisen kustannukset mm. telineiden tarpeen takia suuremmat.