Talon perustukset

Talon perustukset

Finnlog laittaa talon perustukset kerralla kuntoon. Ennen perustusten toteutusta tai edes suunnittelua, täytyy selvittää tontin maaperä. Niin maaperän kantavuus kuin routivuus vaikuttavat perustustavan valintaan. Myös talon ominaisuuksilla on vaikutusta perustuksiin.

Finnlogin kokemukseen voi luottaa. Jokainen ryhmä rakentaa vuodessa yli kymmenen taloa ja asiantuntijoidemme keskimääräinen työkokemus alalta on yli viisi vuotta.

Maanvarainen perustus

Kertavaluinen sokkelipalkki on kustannustehokas ja nopea perustustapa, sillä se ei tarvitse erillistä anturia. Kertavaluinen sokkelipalkki toimii parhaiten kantavalle maaperälle. Heikommin kantavalle maaperälle sekä harkoilla tehtyihin perustuksiin valetaan aina suunnitelman mukainen antura ennen sokkelin tekoa. Tämä erikseen valutettu antura antaa perustuksille tarvittavan kantavuuden.

Lämpöhalkaistu sokkelipalkki

Lämpöhalkaistussa sokkelipalkissa on keskellä styroksieriste. Sitä käytetään rakennuksissa, jotka tehdään harkoilla tai sandwich-menetelmällä, kuten vaikkapa hallit sekä kivitalot.

Paalutettavat perustukset

Kun maaperä on liian pehmeä maanvaraisten perustusten tekemiseen, käytetään paalutettavia perustuksia. Teräspaalut lyödään kantavaan maaperän tai kallioon asti, joka mahdollistaa  rakentamisen kostealle maalle. Paalutettavien perustusten yhteydessä käytetään yleensä tuulettuvaa alapohjaa.

Tuulettuva alapohja

Kun maaperä on kostea tai se sisältää mittausten mukaan radonia, paras perustustapa on tuulettuva alapohja.  Tuulettuva alapohja, eli niin kutsuttu rossipohja, ehkäisee kosteusvaurioita ja radonin kulkeutumista sisätiloihin. Tuulettuvaa alapohjaa voidaan käyttää myös kohteissa, jotka vaatisivat runsaasti maanvaihtoa. Tällöin sisätäyttöjä ei tarvitse tehdä niin paljon.

Reunavahvistettu laatta

Pehmeähköllä maaperällä reunavahvistettu laatta jakaa rakennuksen painon sen kattamalle alalle. Tässä perustustavassa sokkelit ja talon lattialaatta raudoitetaan ja valetaan yhtenäiseksi. Tätä ratkaisua käytetään usein esimerkiksi autotalleissa ja tonteilla, joilla paaluttaminen ei ole mahdollista.

Lue lisää tarjoamistamme rakennuspalveluista!