Villa Luellan rakennustyöt käyntiin keväällä 2022

Rakennustyöt Minna Parikan saaritontilla alkoivat toukokuussa 2022. Paikka on osittain kalliopohjainen, joten suuria maansiirtotöitä ei tarvinnut tehdä. Tontti on myös kostea, ja siellä aiemmin olleessa vanhassa talossa olikin ollut kosteutta. Minnan tulevassa kakkoskodissa mahdolliset kosteuteen liittyvät ongelmat oli huomioitu jo suunnitteluvaiheessa talon mallissa, sillä Minnalla oli idea pilarien päällä ’leijuvasta’ talosta. Villa suunniteltiinkin rakennettavaksi täysin pilarien varaan. Näin mahdollinen veden pinnan nousu ei tule aiheuttamaan ongelmia ja lisäksi talon alapohja tuulettuu hyvin.

Iso määrä pilareita vaatii hyvän suunnittelun. Perustuksien mittapiirustus ja kuormituslaskenta eli lähtötiedot perustussuunnitteluun tulivat Finnlogin yhteistyökumppanilta TimberBrosilta.

”Tärkeää tässä vaiheessa on, että runkosuunnittelu on tehty ja perustukset voidaan suunnitella sen mukaisesti.
Pilareiden määrää optimoidaan suhteessa yläpuolisiin palkkeihin ja yritetään löytää mahdollisimman
kustannustehokas ratkaisu jokaiseen kohteeseen”, valottaa asiaa TimberBrosin toimitusjohtaja
rakennusinsinööri Antti Matikainen.

Matikaisen mukaan uusissa puurakennuksissa suositaan tuulettuvia alapohjia, koska niiden kuntoa voidaan tarkkailla maanvaraista helpommin.

Pilarien paikat merkattiin mittamiehen toimesta tarkasti tontille ja ne rakennettiin valuharkoista paikan päällä. Pilarit kiinnitettiin kalliopohjaan tai tarvittaessa pilarien alustalle valettiin betonilevy. Näky työmaalla pilarien valmistumisen jälkeen oli erikoinen. Pilareita on yhteensä noin 70, mikä ei ole ihan tavallista.

”Ensimmäiset vaiheet työmaalla ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa. Kun pilarit on saatu paikalleen, seuraava työvaihe onkin jo CLT-elementtien pystytys”, kertoo Finnlogin projektipäällikkö Elvis Pärnpuu rakentamisen etenemisestä työmaalla.

Takaisin projektin esittelysivulle »