Ympäristöystävällisyys

 

Puumateriaalien käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä (CO2). Puu hyödyntää ja tallentaa kasvun aikana hiilidioksidia kasvuympäristöstään, eli puu materiaalina syntyy auringonenergian ja fotosynteesin yhteisvaikutuksesta. Yhdessä kuutiometriä puuta on tonni hiilidioksidia, joten puun tehokkaampi käyttö vähentää maailmanlaajuisesti kasvihuoneilmiön vaikutusta. Puuta on uusiutuvana luonnonvarana käytetty lämmöntuotantoon jo satojen tuhansien vuosien ajan.

Hiilen tallentuminen kerrostalorakenteisiin [kg/m2].
Yllä oleva kaavio osoittaa, että CLT-levyn hiilen tallentamisen kyky ylittää kiven/betonin kyvyn jopa 14-kertaisesti.

Metsä- ja sahatavarateollisuuden tarjoamat tuotteet tarjoavat ympäristöystävällisen vaihtoehdon fossiilisten polttoaineiden käytölle. Ne auttavat vähentämään hiilen absorptiota ja vähentämään merkittävästi CO2 syntymistä.

Ympäristönsuojelun kannalta erityisen merkityksellisiä ovat seuraavat neljä ominaisuutta:
● Pienempi energiankulutus valmistuksessa muihin materiaaleihin verrattuna.
● Lyhyempi käsittelyaika luo lisäsäästöä.
● Materiaalien kierrätyksen antama lisäarvo.
● Mahdollisuudet valmistusjäämien hyödyntämiseen.