Hirsitalon rakennusaika

Hirsitalon rakennusaika: kuinka kauan rakentaminen kestää?

Finnlog hirsitalon rakennusaika on noin neljästä – viiteen kuukautta. Rakennustöitä edeltää talon suunnittelu ja rakennusluvan hakeminen, mikä kestää noin kolme kuukautta. Rakennusluvan saamiseen vaikuttaa talon tuleva sijainti, koska eri kunnilla ja kaupungeilla hakuprosessin kesto on erilainen. Luvan saamisen jälkeen päästään rakentamaan taloa.

Finnlogilla suunnitteluvaihetta helpottaa kuitenkin se, että myös suunnittelun voi tilata suoraan meiltä. Omat arkkitehtimme suunnittelevat talon halutessasi alusta loppuun, mikä tulee edullisemmaksi kuin ulkopuolisen arkkitehdin käyttäminen ja helpottaa tulevaa rakentamisprosessia.

Tämä johtuu siitä, että arkkitehtimme ovat erikoistuneet hirsi- ja CLT-rakentamiseen ja heillä on syvällinen tietämys Finnlogin käyttämistä rakennustekniikoista. Lisäksi he miettivät jo suunnitteluvaiheessa tulevia materiaalivalintoja. Yhteistyö rakentajien ja suunnittelijoiden välillä on saumatonta. Tämä sujuvoittaa tulevaa rakennusprosessia huomattavasti.

Hirsitalon rakennusaika riippuu monesta tekijästä, joista suurimmat ovat projektin koko, monimutkaisuus ja sijainti.

Keskikokoinen asuintalo (150–200 m2) valmistuu noin neljässä – viidessä kuukaudessa.

Hirsitalon rakentamisen voi jakaa seuraaviin päävaiheisiin:

  • Perustuksen rakentaminen (2-4 viikkoa)
  • Rungon rakentaminen (2-4 viikkoa)
  • Rungon pystyttäminen (1-2 päivää)
  • Sisätyöt ja erikoisosat (2–3 kuukautta)

Hirsitaloja rakennetaan ympäri vuoden. Paras aika rakentaa hirsitalo on kuitenkin talvella. Talvirakentamisen etuna talon rakenteiden kuivuminen tapahtuu juuri kuten kuuluukin, jolloin kuivumisesta seuraa vähemmän mahdollisia kuivumisesta seuraavia halkeamia.

Maanrakennustyöt toki voivat olla haasteellisia keskitalvella, mikäli lunta on paljon. Ideaalisin ajoitus rakentamiselle on seuraava: perustus ja runko valmistetaan syksyllä ja talon sisätyöt tehdään talvella. Näin puu kuivuu nopeammin lopulliseen tasoonsa ja halkeamia syntyy huomattavasti vähemmän.

Tutustu suunnittelemiimme hirsitaloihin!

Hirsitalon rakennusaika Finnlogilla on noin 4-5 kk.