Ilmanvaihto

 

Ilmanvaihto tarkoittaa ilman vaihtumista sisätiloissa. Ilmanvaihto varmistaa puhtaan ja raikkaan ilman sisätiloihin ja pitää sisäilman saasteaineet terveyden kannalta turvallisella tasolla. Täydellisesti toimivalla järjestelmällä on sisään tulevan ilman lämpötila vuoden ympäri 20–22° -C, ilma on ylimääräisestä pölystä puhdistettu ja ilmamäärää voidaan säätää erikseen kaikissa tiloissa.

Ilma saastuu ilmanvaihdon puuttuessa melko nopeasti. Suurin saastutuslähde on tilojen käyttäjä. Ilman hengittäminen vähentää sisäilman happipitoisuutta ja ulos hengitettävässä ilmassa on hiilidioksidia, jonka liian korkea taso sisäilmassa saa asukkaan väsyneeksi ja toimettomaksi. Kunnon ilmanvaihtoa tarvitaan myös kosteisiin tiloihin, sillä ylimääräinen kosteus vaurioittaa rakenteita ja on terveydelle haitallista. Ilmanvaihto poistaa tiloista huonon hajun ja ylimääräisen pölyn. Merkittävimmät saastutuslähteet ovat tupakansavu, ruoanlaiton aiheuttamat hajut ja pölyinen sisäilma. Tuotantolaitoksissa on sisäilmasta poistettava myös valmistusprosessissa syntyvät ja ihmiselle haitalliset kemikaalien hajut ja pöly. Vaatimusten mukaisen ilmanvaihdon puuttuminen saattaa aiheuttaa rakenteiden lahoamista ja homehtumista ja pahimmassa tapauksessa johtaa rakennuksen purkamiseen.