Lämmöneristävyys

 

Yllä oleva kaava osoittaa, että CLT-levyn normin mukaisen U-arvon 0,17… 0,23 [W/m2K] saavuttamiseen tarvitaan lisälämmöneristettä.

Ulkovaipan energiatehokkuuden minimivaatimusten mukaisesti tulee suunniteltavien ja rakennettavien rakennusten seinien lämmönläpäisykertoimen (U-arvon) olla korkeintaan 0,2…0,25W/(m²K). U-arvo kuvaa, miten paljon tehoa (w) tarvitaan yhtä neliömetriä kohti, jotta saavutettaisiin tietty yhden asteen lämpötilaero eristerakenteen yli. U-arvon pohjalta voidaan laskea seinän lämmöneristekerroksen paksuus.

Ulkoseinän U-arvon määrittelevät yleensä siihen asennettujen materiaalikerrosten lämmönjohtavuudet. Materiaalikerroksen U-arvo lasketaan kertomalla sen lämmönjohtavuus materiaalikerroksen paksuudella (m). Pienempi lämmönjohtavuus tarkoittaa parempaa lämmöneristyskykyä. Euroopassa yleisesti käytettävien lämmöneristysmateriaalien keskimääräinen lämmönjohtavuus λ = 0,037(W/m²°C).

Alla olevassa taulukossa on vaipparakenteet jaettu kahteen tyyppiin: a) lämmöneristemateriaalit ja b) erilaiset kantavien rakenteiden seinämateriaalit. Lämmöneristemateriaalien kohdalla ilmenee, että perinteisenä lämmöneristemateriaalina käytetyn lasivillan lämmönjohtavuuskerroin on 1/3 verran parempi kuin sahanpurueristeellä ja 2 kertaa huonompi kuin ikkunateollisuudessa lämmöneristeenä käytettävällä argon-kaasulla. Seinän kantavien rakenteiden osalta ilmenee, että puun lämmönjohtavuuskerroin on harkkoon verrattuna kaksinkertainen ja betoniin verrattuna kymmenkertainen.

LämmöneristemateriaalitErilaiset seinämateriaalit
Materiaalin nimiLämmönläpäisykerroin ʎMateriaalin nimiLämmönläpäisykerroin ʎ
Isover KL 37 lasivilla0,037Puu (ristikkäin)0,12…0,15
EPS 2000,033Fibo 50,24
ISO tuulensuojalevy0,053Aeroc Classic0,1
Sahanpurut, tiheys 200kg/m30,062…0,072Columbia ontelo-betoniharkko1,2
SPU Vakiolevy0,023Betoni1,6…2
Seisova ilma (200C)0,026OSB0,13
Argon0,018Teräs45…55