Lämmöneristävyys

 

Yllä oleva kaava osoittaa, että CLT-levyn normin mukaisen U-arvon 0,17… 0,23 [W/m2K] saavuttamiseen tarvitaan lisälämmöneristettä.

Ulkovaipan energiatehokkuuden minimivaatimusten mukaisesti tulee suunniteltavien ja rakennettavien rakennusten seinien lämmönläpäisykertoimen (U-arvon) olla korkeintaan 0,2…0,25W/(m²K). U-arvo kuvaa, miten paljon tehoa (w) tarvitaan yhtä neliömetriä kohti, jotta saavutettaisiin tietty yhden asteen lämpötilaero eristerakenteen yli. U-arvon pohjalta voidaan laskea seinän lämmöneristekerroksen paksuus.

Ulkoseinän U-arvon määrittelevät yleensä siihen asennettujen materiaalikerrosten lämmönjohtavuudet. Materiaalikerroksen U-arvo lasketaan kertomalla sen lämmönjohtavuus materiaalikerroksen paksuudella (m). Pienempi lämmönjohtavuus tarkoittaa parempaa lämmöneristyskykyä. Euroopassa yleisesti käytettävien lämmöneristysmateriaalien keskimääräinen lämmönjohtavuus λ = 0,037(W/m²°C).

Alla olevassa taulukossa on vaipparakenteet jaettu kahteen tyyppiin: a) lämmöneristemateriaalit ja b) erilaiset kantavien rakenteiden seinämateriaalit. Lämmöneristemateriaalien kohdalla ilmenee, että perinteisenä lämmöneristemateriaalina käytetyn lasivillan lämmönjohtavuuskerroin on 1/3 verran parempi kuin sahanpurueristeellä ja 2 kertaa huonompi kuin ikkunateollisuudessa lämmöneristeenä käytettävällä argon-kaasulla. Seinän kantavien rakenteiden osalta ilmenee, että puun lämmönjohtavuuskerroin on harkkoon verrattuna kaksinkertainen ja betoniin verrattuna kymmenkertainen.

Lämmöneristemateriaalit Erilaiset seinämateriaalit
Materiaalin nimi Lämmönläpäisykerroin ʎ Materiaalin nimi Lämmönläpäisykerroin ʎ
Isover KL 37 lasivilla 0,037 Puu (ristikkäin) 0,12…0,15
EPS 200 0,033 Fibo 5 0,24
ISO tuulensuojalevy 0,053 Aeroc Classic 0,1
Sahanpurut, tiheys 200kg/m3 0,062…0,072 Columbia ontelo-betoniharkko 1,2
SPU Vakiolevy 0,023 Betoni 1,6…2
Seisova ilma (200C) 0,026 OSB 0,13
Argon 0,018 Teräs 45…55